Psychoterapia indywidualna dla dzieci


Psychoterapia indywidualna dla dzieci , u których pojawiają się zachowania niepokojące dorosłych opiekunów : rodziców, dziadków , nauczycieli , na które skarży się starsze i młodsze rodzeństwo. Bywa tak, że niepokojące zachowania są epizodyczną reakcją rozwojową poddającą sie szybkiej korekcie (…)

Czytaj dalej »

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży


Psychoterapia indywidualna dla młodzieży jest skierowana przede wszystkim do adolescentów , czyli dzieci wchodzacych w najtrudniejszy moment rozwojowy / „naście lat” / którego ostatecznym celem jest separacja i autonomizacja w relacji z rodzicami. Rozwój biologiczny powoduje zmiany w funkcjonowaniu psychicznym (…)

Czytaj dalej »

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych


Psychoterapia indywidualna dla dorosłych , u których występuje już pełne spektrum dysfunkcjonalności psychicznej. Najczęściej spotykane to: – zaburzenia nastroju ,zaburzenia lękowe w postaci fobii, napadów lęku i mieszane oraz jako reakcja na ciężki stres a także występujące pod postacią somatyczną; (…)

Czytaj dalej »

Psychoterapia indywidualna dla kobiet planujących macierzyństwo i oczekujących dziecka


onieważ ciąża jest szczególnym doświadczeniem w życiu każdej kobiety , może aktywizować różne trudne stany uczuciowe, rzutujące na ogólne funkcjonowanie przyszłej matki. „Samopoczucie dziecka” jest silnie sprzężone zarówno z intrapsychiczną rzeczywistością matki , jak i z jej przeżywaniem kontekstu ,w (…)

Czytaj dalej »