Grupa wsparcia i edukacji dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju

Do udziału w tych grupach zapraszamy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju umysłowego, psychicznego, zaburzeniami zachowania i emocji wieku dziecięcego i młodzieńczego. Chcielibyśmy oddzielnie wspierać wiedzą i doświadczeniem rodziców dzieci upośledzonych umysłowo, z całościowymi zaburzeniami rozwoju , jak autyzm , zespół Aspergera czy zespół Retta, zaburzeniami zachowania i emocji oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych fizycznie z powodu […]