Edukacja

Dość powszechnie znane jest powiedzenie, że „człowiek uczy się do końca życia”.
Trudno jest odmówić słuszności temu przekonaniu .
Zmieniamy się my i świat wokół nas a będąc tylko ludźmi, nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się wszystkiego „na raz”, „na całe życie”.
Zazwyczaj uczymy się tego, co w danej chwili jest nam potrzebne do bieżącego rozwoju i funkcjonowania ,budując w ten sposób podwaliny przyszłości.
Najpierw edukujemy się w rodzinie, potem w instytucjach sprawujących opiekę i szkołach a potem…….musimy szukać potrzebnej wiedzy na własną rękę.
Wychodząc takim potrzebom naprzeciw, w tym miejscu będziemy proponować różne wydarzenia edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, do korzystania z których niniejszym serdecznie zapraszamy.

Aktualne propozycje: