Jak wygląda psychoterapia

Psychoterapia to jedna z metod leczenia zaburzeń ludzkiej psychiki. W zależności od danego problemu oraz stopnia jego nasilenia, wykorzystywane są różnego rodzaju metody. Psychoterapia znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeń, takich jak depresja, nerwica, stany lękowe, zaburzenia odżywiania oraz różnego rodzaju nerwice. Z wizyt psychoterapeutów bardzo często korzystają osoby, które przeżyły traumatyczne wydarzenia, jak chociażby śmierć […]

Psychoterapia indywidualna dla dzieci

Psychoterapia indywidualna dla dzieci , u których pojawiają się zachowania niepokojące dorosłych opiekunów : rodziców, dziadków , nauczycieli , na które skarży się starsze i młodsze rodzeństwo. Bywa tak, że niepokojące zachowania są epizodyczną reakcją rozwojową poddającą sie szybkiej korekcie ale bywa też tak, że zwiastują opisane w „ Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania […]

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży jest skierowana przede wszystkim do adolescentów , czyli dzieci wchodzacych w najtrudniejszy moment rozwojowy / „naście lat” / którego ostatecznym celem jest separacja i autonomizacja w relacji z rodzicami. Rozwój biologiczny powoduje zmiany w funkcjonowaniu psychicznym adolescentów odzwierciedlające się w codziennej egzystencji w szkole, domu i środowisku rówieśniczym. Najczęściej obserwowanymi zmianami […]

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych , u których występuje już pełne spektrum dysfunkcjonalności psychicznej. Najczęściej spotykane to: – zaburzenia nastroju ,zaburzenia lękowe w postaci fobii, napadów lęku i mieszane oraz jako reakcja na ciężki stres a także występujące pod postacią somatyczną; – zespoły behavioralne ,takie jak zaburzenia odżywiania , zaburzenia snu , dysfunkcje seksualne; zaburzenia psychiczne […]

Psychoterapia indywidualna dla kobiet planujących macierzyństwo i oczekujących dziecka

onieważ ciąża jest szczególnym doświadczeniem w życiu każdej kobiety , może aktywizować różne trudne stany uczuciowe, rzutujące na ogólne funkcjonowanie przyszłej matki. „Samopoczucie dziecka” jest silnie sprzężone zarówno z intrapsychiczną rzeczywistością matki , jak i z jej przeżywaniem kontekstu ,w jakim jest usytuowana. Znalezienie właściwej osobistej perspektywy może stać się czynnikiem kojącym , stabilizującym i […]