Psychoterapia indywidualna dla dzieci


Psychoterapia indywidualna dla dzieci , u których pojawiają się zachowania niepokojące dorosłych opiekunów : rodziców, dziadków , nauczycieli , na które skarży się starsze i młodsze rodzeństwo. Bywa tak, że niepokojące zachowania są epizodyczną reakcją rozwojową poddającą sie szybkiej korekcie (…)

Czytaj dalej »

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży


Psychoterapia indywidualna dla młodzieży jest skierowana przede wszystkim do adolescentów , czyli dzieci wchodzacych w najtrudniejszy moment rozwojowy / „naście lat” / którego ostatecznym celem jest separacja i autonomizacja w relacji z rodzicami. Rozwój biologiczny powoduje zmiany w funkcjonowaniu psychicznym (…)

Czytaj dalej »

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych


Psychoterapia indywidualna dla dorosłych , u których występuje już pełne spektrum dysfunkcjonalności psychicznej. Najczęściej spotykane to: – zaburzenia nastroju ,zaburzenia lękowe w postaci fobii, napadów lęku i mieszane oraz jako reakcja na ciężki stres a także występujące pod postacią somatyczną; (…)

Czytaj dalej »

Psychoterapia indywidualna dla kobiet planujących macierzyństwo i oczekujących dziecka


onieważ ciąża jest szczególnym doświadczeniem w życiu każdej kobiety , może aktywizować różne trudne stany uczuciowe, rzutujące na ogólne funkcjonowanie przyszłej matki. „Samopoczucie dziecka” jest silnie sprzężone zarówno z intrapsychiczną rzeczywistością matki , jak i z jej przeżywaniem kontekstu ,w (…)

Czytaj dalej »

Grupa relaksacyjna dla kobiet planujących macierzyństwo i oczekujących dziecka


Ciąża jest wyjątkowym doświadczeniem w życiu każdej kobiety i ze względu na tę wyjątkowość może być bardzo różnie przeżywana. Od dobrego samopoczucia matki zależy samopoczucie dziecka. Z troski o samopoczucie obojga proponujemy przyszłym mamom uczestnictwo w grupie relaksacyjnej, w której (…)

Czytaj dalej »

Grupa edukacyjna dla „przyszłych i początkujących” rodziców


Celem tej grupy nie jest mówienie „przyszłym „ , czy „początkującym” rodzicom,że najpierw muszą sie nauczyć być rodzicami by w ogóle nimi być. Jej celem jest przekazanie rodzicom wiedzy na temat rozwoju człowieka w ujęciu mało znanym i propagowanym czyli (…)

Czytaj dalej »

Grupa wsparcia i edukacji dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju


Do udziału w tych grupach zapraszamy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju umysłowego, psychicznego, zaburzeniami zachowania i emocji wieku dziecięcego i młodzieńczego. Chcielibyśmy oddzielnie wspierać wiedzą i doświadczeniem rodziców dzieci upośledzonych umysłowo, z całościowymi zaburzeniami rozwoju , jak autyzm , zespół (…)

Czytaj dalej »

Grupa wsparcia i edukacji dla rodziców dzieci w okresie adolescencji


Adolescencja jest najtrudniejszą fazą w rozwoju człowieka.Jest potężnym kryzysem tożsamości dziecięcej we wszystkich obszarach ,którego pozytywnym rozwiązaniem i zakończeniem ma być autonomiczność dorosłej osoby. Dziecko przestaje być kimś, kim do tej pory było zarówno fizycznie ,jak i psychicznie ,i musi (…)

Czytaj dalej »

Grupa edukacyjno – rozwojowa dla adolescentów


Adolescencja jest najtrudniejszym okresem w rozwoju człowieka. Rozpoczyna się około 12 r.ż zmianami w wyglądzie i fizjologii, które zaskakują i mogą budzić trudne emocje. Następnie pojawia się ciekawość tych zmian u siebie i innych zarówno w wymiarze fizycznym , jak (…)

Czytaj dalej »

Mediacje rodzinne okołorozwodowe przedsądowe i sądowe.


Dotyczą wszystkich kwestii , jakimi zajmuję się Sąd , do którego zwracają się Strony w sprawie orzeczenia rozwodu. Najistotniejsze w sprawach rozwodowych jest dobro małoletnich dzieci, w związku z czym takie mediacje koncentrują się głównie na ustalaniu zakresu i sposobu (…)

Czytaj dalej »