Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa to przewlekłe zaburzenie nastroju cechujące się występującymi naprzemiennie epizodami nieprawidłowo niskiego oraz wysokiego nastroju. Pierwszy z nich przyjmuje postać depresji, drugi — manii lub hipomanii.

Przyczyny choroby afektywnej dwubiegunowej

Rozwój choroby afektywnej dwubiegunowej może być związany między innymi z czynnikami genetycznymi. Dzieci rodziców borykających się z tym zaburzeniem mają aż 50% szans na zachorowanie na chorobę psychiczną. Równe duży wpływ maja tutaj czynniki środowiskowe. Choroby afektywnej dwubiegunowej doświadczają najczęściej osoby pozbawione wsparcia ze strony najbliższego otoczenia oraz przeżywające wiele stresujących sytuacji. Pewne znaczenie przypisuje się tutaj także biochemii, strukturze oraz czynności mózgu.

Typy choroby afektywnej dwubiegunowej

Do czynienia możemy mieć z kilkoma różnymi typami choroby afektywnej dwubiegunowej. W pierwszym z nich występuje co najmniej 1 epizod manii. Wystąpienie epizodu depresyjnego nie jest tutaj niezbędne do postawienia rozpoznania. W typie drugim występuje natomiast co najmniej 1 epizod depresji oraz minimum 1 epizod hipomanii. Z cyklotymią do czynienia mamy wówczas, gdy objawy depresji czy hipomanii utrzymują się przez długi czas. Wyróżnia się także postacie choroby afektywnej dwubiegunowej bez precyzyjnego określenia. Pacjenci doświadczają tu objawów manii, lecz nie spełniają kryteriów typu pierwszego, drugiego czy cyklotymii.

Objawy manii

Osoba, która przeżywa stan manii odczuwa euforię, pobudliwość oraz ekspansywność. Dodatkowo, występować może tutaj także rozdrażnienie i uczucie frustracji wywołane poniesioną porażką. Zmiany nastroju są tutaj niezwykle gwałtowne i w jednej chwili przechodzą od radości po gniew. Pacjent w stanie manii nie jest w stanie realnie planować i uwzględniać konsekwencji swoich działań. Często jest on przekonany o swoich niezwykłych zdolnościach oraz talentach. Zachowania w manii są szybkie oraz gwałtowne. Obejmują one między innymi błędne inwestycje finansowane, nieostrożną jazdę samochodem czy ekstrawaganckie ubieranie się.

Objawy hipomanii

Pacjent przebywający w stanie hipomanii ma podwyższony nastrój i jest wesoły, kreatywny oraz towarzyski. Zachowania są tutaj zbliżone do tych w stanie manii, lecz charakteryzują się one mniejszą dezorganizacja.

Objawy depresji

Osoba, która znajduje się w stanie depresji czuje się nieszczęśliwa, bezradna, winna, bezwartościowa, zaniepokojona oraz zawstydzona.

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

Do tej pory nie udało się znaleźć skutecznego lekarstwa, które byłoby w stanie w 100% wyleczyć chorobę afektywną dwubiegunową. Stosuje się tutaj między innymi leczenie farmakologiczne obejmujące stabilizatory nastroju, leki przeciwpsychotyczne, przeciwdrgawkowe oraz przeciwdepresyjne. Aby zmniejszyć częstość nawrotów choroby, zalecana jest psychoterapia. Elektrowstrząsy stosuje się natomiast w przypadkach zagrożenia życia pacjenta w przebiegu manii lub zaawansowanej depresji.