Nieletni sprawca czynu karalnego

W tych mediacjach celem głównym wydaje się być odsuwanie nieletnich od formalnego systemu wymiaru sprawiedliwości przy równoczesnym utrzymaniu świadomości u nieletniego , iż dopuścił się popełnienia czynu zagrożonego karą kodeksową.

Najważniejszą korzyścią tego postępowania mediacyjnego wydaje się być możność zrozumienia przez nieletniego istoty zła , jakiego się dopuścił i skutków tego zła dla życia i funkcjonowania ofiary jego czynu. Pokrzywdzony może się dowiedzieć dlaczego stał się ofiarą.

Ta mediacja pełni głównie funkcję edukująco – wychowawczą.

Takie sprawy kieruje do mediacji sąd rodzinny z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego.

Zarówno w postępowaniu wyjaśniającym , jak i w postępowaniu opiekuńczo – wychowawczym oraz poprawczym a także w postępowaniu wykonawczym , pozytywny wynik mediacji może przemawiać za łagodniejszym trybem postępowania sądu.

Koszty mediacji ponosi Skarb Państwa.