Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych , u których występuje już pełne spektrum dysfunkcjonalności psychicznej.
Najczęściej spotykane to:
zaburzenia nastroju ,zaburzenia lękowe w postaci fobii, napadów lęku i mieszane oraz jako reakcja na ciężki stres a także występujące pod postacią somatyczną;
zespoły behavioralne ,takie jak zaburzenia odżywiania , zaburzenia snu , dysfunkcje seksualne; zaburzenia psychiczne związane z połogiem , nadużywanie leków i suplementów;
zaburzenia osobowości i zachowania ; nawyków i popędów jak np hazard; identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych oraz zaburzenia psychologiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną.