Specjalizacje lekarskie

Mianem specjalizacji określa się posiadanie przez lekarza kwalifikacji w danej dziedzinie medycyny. Uzyskiwana jest ona poprzez odbycie szkolenia specjalizacyjnego i zdanie egzaminu państwowego. Jakie są najpopularniejsze specjalizacje lekarskie?

 • Ortopedia — skupia się ona na diagnostyce oraz leczeniu operacyjnym i zachowawczym wad wrodzonych i nabytych, chorzeń, zakażeń, zapaleń, nowotworów, uszkodzeń czy zmian pourazowych narządu ruchu — szkieletu, układu więzadło — stawowego, naczyń, mięśni oraz nerwów.
 • Ginekologia — dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem oraz profilaktyką chorób żeńskiego układu płciowego. Ginekolog zajmuje się między innymi zaburzeniami miesiączkowania, stanami zapalnymi pochwy, nowotworami narządów rodnych, metodami antykoncepcji czy niepłodnością.
 • Urologia — to gałąź chirurgii, która zajmuje się fizjologią, budową oraz schorzeniami układu moczowego u kobiet i układu moczowo — płciowego u mężczyzn.
 • Psychiatria — specjalizacja medyczna zajmująca się zapobieganiem, leczeniem oraz badaniem zaburzeń i chorób psychicznych. Wyróżnia się między innymi psychoterapię dzieci i młodzieży, psychoterapię dorosłych, psychoterapię społeczną czy psychoterapię sądową.
 • Psychoterapia – proces zamierzonego oddziaływania na pacjenta środkami psychologicznymi, którego celem jest: leczenie zaburzeń psychicznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, rozwój osobowości.
 • Okulistyka — dziedzina medycyny, która zajmuje się budową, czynnościami, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób oczu.
 • Chirurgia plastyczna — dziedzina medycyny, która skupia się na rekonstrukcji wrodzonych oraz nabytych wad ciała oraz konstrukcją rzeczywistych czy odczuwalnych defektów ciała.
 • Reumatologia — specjalizacja medyczna zajmująca się zapalnymi, metabolicznymi i zwyrodnieniowymi schorzeniami reumatycznymi kości i stawów oraz ogólnoustrojowymi stanami zapalnymi tkanki i ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem.
 • Kardiologia — dziedzina medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oraz wad układu sercowo — naczyniowego.
 • Hematologia — specjalizacja lekarska skupiająca się na schorzeniach krwi oraz układu krwionośnego.
 • Diabetologia — dziedzina medycyny, która zajmuje się leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań.
 • Endokrynologia — specjalizacja lekarska skupiająca się na zaburzeniach funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego — tarczycy, nadnerczy, jajników czy przysadki mózgowej. Endokrynolog jest specjalistą zajmującym się gruczołami wydzielania wewnętrznego.
 • Alergologia — specjalizacja lekarska, która zajmuje się rozpoznaniem oraz leczeniem schorzeń alergicznych.
 • Geriatria — to dziedzina medycyny, która zajmuje się schorzeniami charakterystycznymi dla wieku podeszłego.
 • Onkologia kliniczna — dziedzina medycyny skupiająca się na ogólnoustrojowym leczeniem przyczynowym i wspomagającym pacjentów cierpiących na wszelkiego rodzaju nowotwory.
 • Kardiochirurgia — specjalizacja lekarska zajmująca się operacyjnym leczeniem serca oraz naczyń krwionośnych.
 • Anestezjologia — specjalność lekarska, która zajmuje się przygotowaniem pacjenta do operacji oraz przeprowadzeniem i kontrolą znieczulenia.
 • Neurologia — dziedzina medycyny skupiająca się na schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego.