Mediator

Ze względów formalnych ,zgodnie z obowiązującymi przepisami, mediatorem może być osoba godna zaufania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych.
Poza wymogami formalnymi panuje przekonanie, iż najważniejszym atrybutem mediatora jest jego emanująca charyzmą osobowość dająca poczucie kompetencji.W tym kontekście można powiedzieć,że mediator to ten, który potrafi „piętrzenie niemożności” przemieniać „na możność”,czyli chęć i gotowość aktywnego poszukiwania rozwiązań.

Mediator to zawsze osoba trzecia dla Stron, godna zaufania dla wszystkich uczestników sporu, w obecności i przy pomocy której uczestnicy konfliktu będą starali się zdefiniować kwestie sporne, określić swoje potrzeby i wypracowywać satysfakcjonujące porozumienie.