Warszawa Żoliborz krótka historia

Żoliborz to dzielnica Warszawy znajdująca się w jej lewobrzeżnej części. Skąd pochodzi jej nazwa? Jaka jest jej historia? Garść przydatnych wskazówek na temat najmniejszej dzielnicy stolicy Polski — poniżej.

Nazwa Żoliborz pochodzi od francuskich słów „Joli Bord”, które oznaczają „Piękny Brzeg.” W ten właśnie sposób w XVIII wieku nazwano założoną nad Wisłą posiadłość konwiktu księży pijarów.

Jaką historię ma Żoliborz? Jego obecny obszar w znaczącej części obejmował teren wsi Polików. Po 1831 roku został on zajęty pod budowę Cytadeli. Lata 20. XX wieku to okres rozwoju współczesnego Żoliborza. Po odzyskaniu niepodległości, niezabudowane tereny otaczające Cytadelę dawały możliwość utworzenia nowej tkanki miejskiej. Dzielnica ta zaprojektowana została na bazie koncepcji autorstwa Tony’ego Garniera, która uwzględnia osiowe założenia urbanistyczne oraz obecność monumentalnych obiektów zlokalizowanych przy głównych ulicach. Za założenia urbanistyczne odpowiadał Antoni Jawornicki, który nadał dzielnicy kształt trapezu zawartego pomiędzy rzeką Wisłą oraz ulicami: Stołeczną, Zajączka oraz Potocką. Głównymi osiami układu była ulica Mickiewicza wraz z owalnym placem Inwalidów, aleja Wojska Polskiego, plac Wilsona oraz ulicą Krasińskiego.

Między wspomnianym placem Wilsona a ulicami Krasińskiego i Słowackiego, w latach 30. XX wieku powstały kolonie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za zaprojektowanie których odpowiadali Stanisław oraz Barbara Brukalscy.

W okresie międzywojennym, pomiędzy Dworcem Gdańskim i ulicą generała Zajączka utworzony został kompleks ponad 60 baraków dla osób bezrobotnych i bezdomnych.

Ważną datą w historii Żoliborza był 7 lipca 1946 roku, kiedy to wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Był to pierwszy nowy budynek mieszkalny w powojennej Warszawie.

Między 1951 a 1944 rokiem, w skład Żoliborza wchodziły Bielany, które są aktualnie odrębną dzielnicą stolicy.

Wszystkim zainteresowanym historią Warszawy polecamy inną stronę na temat dzielnicy Warszawa Powiśle.