Psychoterapia indywidualna dla kobiet planujących macierzyństwo i oczekujących dziecka

onieważ ciąża jest szczególnym doświadczeniem w życiu każdej kobiety , może aktywizować różne trudne stany uczuciowe, rzutujące na ogólne funkcjonowanie przyszłej matki. „Samopoczucie dziecka” jest silnie sprzężone zarówno z intrapsychiczną rzeczywistością matki , jak i z jej przeżywaniem kontekstu ,w jakim jest usytuowana. Znalezienie właściwej osobistej perspektywy może stać się czynnikiem kojącym , stabilizującym i wyzwalającym z ewentualnych leków, obsesji , fobii i dokuczliwych zmian nastroju tego okresu.