Jak wygląda psychoterapia

Psychoterapia to jedna z metod leczenia zaburzeń ludzkiej psychiki. W zależności od danego problemu oraz stopnia jego nasilenia, wykorzystywane są różnego rodzaju metody.

Psychoterapia znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeń, takich jak depresja, nerwica, stany lękowe, zaburzenia odżywiania oraz różnego rodzaju nerwice. Z wizyt psychoterapeutów bardzo często korzystają osoby, które przeżyły traumatyczne wydarzenia, jak chociażby śmierć bliskiej osoby, nie są w stanie wyjść z trudnych relacji czy utraciły motywację do działania. Psychoterapia leczy zarówno psychikę, jak i towarzyszące zaburzeniom objawy somatyczne. Co ciekawe, stanowić może ona skuteczne wsparcie w leczeniu dolegliwości innego pochodzenia, jak chociażby atopowe zapalenie skóry, alergia, astma czy migrena.

Psychoterapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby móc wykonywać ten zawód, należy ukończyć studia na kierunku, takim jak psychiatria, psychologia, pedagogika czy medycyna, a następnie odbyć podyplomowe szkolenie z psychoterapii, które potwierdzane jest certyfikatem i trwa co najmniej 4 lata. W jego trakcie, przyszły psychoterapeuta przejść musi swoją własną psychoterapię.

Psychoterapeuci najczęściej specjalizują się w określonej tematyce, prowadząc terapie w jej obrębie. Zajmować mogą się oni między innymi leczeniem uzależnień, rodzin czy dzieci. Jak sprawdzić, czy dana osoba jest ekspertem w danej dziedzinie? W tym celu najlepiej poprosić ją o przedstawienie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i kursach oraz zapytać o doświadczenie w zakresie rozwiązywania konkretnego problemu.

Psychoterapia bazuje głównie na rozmowach terapeuty z pacjentem, lecz wielu specjalistów wykorzystuje dodatkowe metody, takie jak rysunek terapeutyczny, ustawienia przestrzenne, hipnozę czy pisanie listów.

Wyróżnić można kilka nurtów psychoterapii. Jednym z nich jest poznawczo — behawioralna. Wywodzi się one z behawioryzmu, czyli przekonania, że zaburzenia w zachowaniach stanowią efekt wyuczonych reakcji na poszczególne bodźce. Celem takiej terapii jest pomoc pacjentowi w wyjściu z utartych schematów i zmiana sposobu myślenia. Bazuje ona na podejściu edukacyjnym. W jej trakcie pacjent nabywa umiejętności, które w przyszłości pomogą mu w rozwiązywaniu problemów. Psychoterapia poznawczo — behawioralna bardzo dobrze sprawdza się w leczeniu depresji, stanów lękowych, stresu pourazowego czy zaburzeń odżywiania.

Kolejny nurt to terapia humanistyczna. Zakłada ona, że każdy człowiek posiada ogromny potencjał, który powinien wykorzystać do swojego rozwoju. Pacjenci traktowani są tutaj empatycznie, ze zrozumieniem. Zgodnie z tym nurtem, problemy ludzkie biorą się z tego, że stosuje on niewłaściwe wartości i normy, które są sprzeczne z jego realnymi potrzebami. Terapia humanistyczna znajduje zastosowanie w przypadku depresji, nerwicy czy stanów lękowych. Pozwala ona również uporać się z ciężkimi doświadczeniami z dzieciństwa i zbudować zdrowy, szczęśliwy związek.