Psychoterapia indywidualna dla młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży jest skierowana przede wszystkim do adolescentów , czyli dzieci wchodzacych w najtrudniejszy moment rozwojowy / „naście lat” / którego ostatecznym celem jest separacja i autonomizacja w relacji z rodzicami. Rozwój biologiczny powoduje zmiany w funkcjonowaniu psychicznym adolescentów odzwierciedlające się w codziennej egzystencji w szkole, domu i środowisku rówieśniczym.
Najczęściej obserwowanymi zmianami w tym okresie życia są zaburzenia zachowania, zachowania i emocji oraz funkcjonowania społecznego a także zaburzenia odżywiania i uzależnienia. Pojawiają się też psychozy schizofreniczne, choroby afektywne oraz nerwice , takie jak np. nerwica natręctw . Szybka pomoc psychoterapeutyczna łagodzi napięcia tego okresu rozwojowego i chroni przed ewentualnymi negatywnymi skutkami.