Psychoterapia indywidualna dla dzieci

Psychoterapia indywidualna dla dzieci , u których pojawiają się zachowania niepokojące dorosłych opiekunów : rodziców, dziadków , nauczycieli , na które skarży się starsze i młodsze rodzeństwo.
Bywa tak, że niepokojące zachowania są epizodyczną reakcją rozwojową poddającą sie szybkiej korekcie ale bywa też tak, że zwiastują opisane w „ Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD 10” zespoły chorobowe , jak np. : autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, inne zaburzenia dezintegracyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia zachowania, emocji, funkcjonowania społecznego, fobie , tiki, nerwice itp.