Najnowsze artykuły

Hipomania

Hipomania

Hipomania to stan łagodniejszy od manii, do objawów której zaliczyć można między innymi znaczne polepszenie nastroju, gadatliwość, zmniejszoną potrzebę snu oraz gonitwę myśli. Jakie są jej […]

Kontunuuj czytanie

Genogram

Genogram

Mianem genogramu określa się mapę relacji oraz powiązań w rodzinie. Składa się on z symboli określających kluczowe wydarzenia, relacje oraz pokrewieństwo pomiędzy przodkami, a także […]

Kontunuuj czytanie

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa to przewlekłe zaburzenie nastroju cechujące się występującymi naprzemiennie epizodami nieprawidłowo niskiego oraz wysokiego nastroju. Pierwszy z nich przyjmuje postać depresji, drugi — […]

Kontunuuj czytanie

Specjalizacje lekarskie

Specjalizacje lekarskie

Mianem specjalizacji określa się posiadanie przez lekarza kwalifikacji w danej dziedzinie medycyny. Uzyskiwana jest ona poprzez odbycie szkolenia specjalizacyjnego i zdanie egzaminu państwowego. Jakie są […]

Kontunuuj czytanie

Jak zostać mediatorem

Mediator to osoba zajmująca się mediacjami, czyli procesem ugodowego rozwiązania sporu. Zawód ten wiąże się z pośrednictwem między stronami konfliktu. Głównym zadaniem mediatora jest towarzyszenie […]

Kontunuuj czytanie