Grupa wsparcia i edukacji dla rodziców dzieci w okresie adolescencji

Adolescencja jest najtrudniejszą fazą w rozwoju człowieka.Jest potężnym kryzysem tożsamości dziecięcej we wszystkich obszarach ,którego pozytywnym rozwiązaniem i zakończeniem ma być autonomiczność dorosłej osoby. Dziecko przestaje być kimś, kim do tej pory było zarówno fizycznie ,jak i psychicznie ,i musi poradzić sobie z długim procesem stawania się na nowo . Tożsamość dziecięca kształtowała się w relacjach z rodzicami , którzy byli najważniejszymi „obiektami odniesienia”.W największym uproszczeniu można powiedzieć ,że dziecięce „ja” równało się „moi rodzice”. Adolescencja stawia młodemu człowiekowi wyzwanie „porzucenia” obiektów rodzicielskich na rzecz określenia siebie poprzez odniesienia do „obiektów zewnętrznych”, głównie rówieśniczych , co jest zadaniem wywołującym potężne napięcia wewnętrzne i środowiskowe. Rodzice muszą poradzić sobie z utratą dotychczasowej pozycji i poczuciem „tracenia swoich dzieci”.
Rozumienie procesów zachodzących w tej fazie rozwoju człowieka może bardzo pomóc zarówno adolescentom , jak i ich rodzicom w przeżyciu tej fazy rozwojowej.