Grupa wsparcia i edukacji dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju

Do udziału w tych grupach zapraszamy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju umysłowego, psychicznego, zaburzeniami zachowania i emocji wieku dziecięcego i młodzieńczego. Chcielibyśmy oddzielnie wspierać wiedzą i doświadczeniem rodziców dzieci upośledzonych umysłowo, z całościowymi zaburzeniami rozwoju , jak autyzm , zespół Aspergera czy zespół Retta, zaburzeniami zachowania i emocji oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych fizycznie z powodu chorób neurologicznych lub innych somatycznych.
Potrafimy sobie wyobrazić, jak trudna staje się sytuacja dziecka i jego rodziny gdy okazuje się ,że wraz z nim pojawiła się w rodzinie choroba , czego żaden rodzic oczekujący narodzin dziecka zazwyczaj się nie spodziewa. W obliczu diagnozy mówiącej o rozwojowych odstępstwach od normy przychodzi zmierzyć się z trudnymi emocjami, pytaniami, dylematami , których przeżywanie jest zdecydowanie łatwiejsze w grupie z innymi rodzicami w podobnej sytuacji. Gdy doda sie do tego wsparcie specjalistyczną wiedzą , realność rodziny z chorym dzieckiem może stać się mniej przerażająca.